Domů
64

Předmětová ochrana Anarya Alarm

Jedná se o RFID systém předmětové ochrany střežení materiálu, automobilů, stavebních strojů, zařízení staveniště, nádrží pohonných hmot, rozvaděčových skříní, uměleckých děl atd. 

Na střežené objekty se umístí akcelerační detektory FLA nebo FLC a k jednotce FLU se připojí další monitorovací jednotky FLM, které jsou již nakonfigurovány do režimu předmětové ochrany. 

chci zabezpečit svůj majetek, a tak se chci dozvědět více

29

Výhody RFID Anarya Alarmu

VARIABILITA

Touto technologiíí lze chránit jakýkoliv objekt - od uměleckých děl až po stavební stroje nebo nádrže pohonných hmot.

Do jednoho systému lze napojit až 16 monitorovacích jednotek FLM a pokrýt tak velmi rozlehlé plochy.

DRUHOTNÉ VYUŽITÍ

Díky akceleřačním RFID detektorům pro monitorování je možné kontrolovat obchůzky strážných, kteří u sebe mají osobní aktivní RFID pager FLP.

Systém ukládá do historie přesnou trajektorii obchůzky strážných formou zápisu času a polohy.

SPOLEHLIVOST

Akcelerační detektory pomocí 3-osého akceleračního čipu detekují sebemenší pohyby, otřesy, vibrace a náklon objektu, na kterém jsou umístěny.

RFID detektory nevyžadují žádnou kabeláž ani napájení.

Ccitlivost detektorů lze nastavit individuálně pomocí počítače.

48

RFID AKCELERAČNÍ DETEKTOR FLA

Je vhodný pro instalaci v průmyslovém prostředí pomocí šroubů nebo vrutů, případně lepením.

50

RFID AKCELERAČNÍ DETEKTOR FLC

Je vhodný pro svislou instalaci v průmyslovém prostředí a upevňuje se pomocí integrovaných silných magnetů.

RFID OBRAZOVÝ DETEKTOR FLI

Používá se pro střežení obrazů v galerii zasunutím do zadní části rámu obrazu.

38

NA OBRAZY NESAHAT!

Citlivost detektoru FLI lze softwarově kalibrovat tak, aby detekoval nejen manipulaci s rámem ale i pouhý dotek prstu na plátno.

40

Kategorie článků neexistuje.
54
37

Jsme vaším partnerem v oblasti nejmodernějších bezpečnostních technologií

57