Domů

4. února 2024

Prevence krádeží v maloobchodu: Purchek® od Gatekeeper Systems

Krádeže v obchodech nejsou pro prodejce novým problémem. Máme pro vás řešení!

88

Znepokojivý nárůst případů krádeží v obchodech však nevede pouze k významným finančním ztrátám pro majitele obchodů ale také ke stále většímu ohrožení zaměstnanců, kteří jsou často pověřeni konfrontací s pachateli. Potřeba bezpečnějšího, bezkontaktního přístupu k tomuto problému je mnohem důležitější než kdykoli předtím. Vedoucí pracovníci v oblasti prevence ztrát a bezpečnosti v maloobchodě se příliš dlouho spoléhali na konvenční metody prevence krádeží v obchodech a rizika, která s sebou nesou.

Současné dilema: Konfrontace a nebezpečí

Tradiční přístup k prevenci krádeží v obchodech často zahrnoval dohled, alarmy a bohužel i přímou konfrontaci mezi zaměstnanci a zloději. Tento přístup může rychle přerůst v násilnou hádku, čímž se zaměstnanci vystavují riziku zranění. Psychický stres z jednání s potenciálními zloději a možné právní důsledky těchto konfrontací také zvyšují zátěž, které čelí zaměstnanci maloobchodu. Tváří v tvář těmto výzvám se stále hlasitěji ozývá volání po bezpečnějším, technologicky řízeném řešení. 

Přichází Purchek®: Komplexní bezpečnostní řešení

Řešení Purchek® od společnosti Gatekeeper Systems přichází jako odpověď na toto volání a nabízí možný další přístup k zastavení zlodějů v obchodech bez konfrontace. Tento inovativní systém využívá technologie a nabízí soubor "bezpečnostních" výhod:

Bezpečnost zaměstnanců: Systém Purchek® hraje klíčovou roli v bezpečnosti zaměstnanců tím, že pomocí technologií založených na vozíku zmaří pokusy o krádež v okamžiku, kdy ke krádeži dojde. Podle studie Pushout Theft News Center z roku 2022, která se týkala krádeží v obchodech, skončilo 16,3 % pokusů násilím. Při zjištění pokusu o krádež v obchodě se Purchek® dálkově aktivuje a zneškodní nákupní vozík. Tento bezkonfliktní přístup eliminuje nutnost fyzického zásahu zaměstnanců, což výrazně snižuje riziko násilných potyček. Důraz na bezkontaktní řešení upřednostňuje pohodu zaměstnanců, zajišťuje bezpečnější maloobchodní prostředí a podtrhuje závazek maloobchodního řetězce chránit své zaměstnance.

Psychologická bezpečnost: V maloobchodním prostředí mohou konfrontace s zloději v obchodech rychle eskalovat a vést k násilným situacím, které jsou nejen fyzicky nebezpečné, ale také pro zaměstnance velmi stresující. Pravidelné setkávání s takovým násilím může vytvořit nepřátelské a napjaté pracovní prostředí, které vážně ovlivňuje duševní zdraví zaměstnanců. Může převládat úzkost, neustálý strach a emocionální trauma, což má dopad na celkovou pohodu a produktivitu zaměstnanců. Purchek® nabízí proaktivní a nekonfliktní přístup k prevenci krádeží, přičemž prioritou je emocionální a psychická pohoda zaměstnanců. Tím, že odrazuje od krádeží v obchodech bez přímé konfrontace, pomáhá vytvářet bezpečnější pracovní prostředí bez stresu a umožňuje zaměstnancům soustředit se na služby zákazníkům a jejich úkoly, místo aby žili ve strachu z možných násilných interakcí. Je to důležitý krok při budování bezpečnějšího maloobchodního prostředí, kde je duševní pohoda zaměstnanců stejnou prioritou jako prevence ztrát.

Bezpečnost zákazníků: Eliminace nebezpečných konfrontací s zloději v obchodech je zásadní nejen pro ochranu maloobchodního majetku, ale také pro zajištění bezpečnosti zákazníků. Násilní zloději v obchodech vytvářejí prostředí nejistoty a nebezpečí, které může přesáhnout rámec zaměstnanců a ovlivnit i zákazníky. Konfrontace v obchodech mohou vést k chaotickým situacím, kdy se zákazníci ocitnou v křížové palbě agresivních interakcí mezi zaměstnanci a zloději. To může vést k fyzické újmě nebo přinejmenším k mimořádně nepříjemnému zážitku z nakupování, který může v zákaznících zanechat trauma nebo váhání s návratem do obchodu. Použitím systému Purchek® mohou prodejci výrazně snížit pravděpodobnost, že k těmto konfrontacím vůbec dojde. Neagresivní přístup společnosti Purchek® zajišťuje, že krádežím je zabráněno, aniž by zákazníci byli vystaveni nebezpečí, a zachovává tak klidné a příjemné nákupní prostředí. Vzhledem k tomu, že se maloobchodníci stále více zaměřují na poskytování pozitivní zákaznické zkušenosti, jsou řešení jako Purchek® nezbytná pro udržení bezpečného prostoru, kde mohou zákazníci nakupovat beze strachu a obav.

Bezpečnost prodeje: Díky zaměření na strategii prevence krádeží v obchodech bez konfrontace se Purchek® stal základním nástrojem podpory maloobchodního prodeje. Na rozdíl od běžných metod, které se mohou zaměřit na zloděje v obchodě, se inovativní přístup Purchek® soustředí na zadržení samotného zboží. Využitím technologie a strategií, které zabraňují tomu, aby zboží opustilo prodejnu bez řádného odbavení, zajišťuje Purchek®, že zboží zůstane k dispozici v regálech. To je zásadní v odvětví, kde dostupnost výrobků často přímo souvisí s výsledky prodeje. Když potenciální zákazníci najdou to, co hledají, pravděpodobnost uskutečnění prodeje se výrazně zvyšuje. Na druhou stranu krádeže v obchodech mohou vést k mezerám v zásobách, což může zákazníky frustrovat. Tím, že Purchek® udržuje zboží v prodejně, nejenže odrazuje od krádeží, ale také přispívá k dobře zásobenému, atraktivnímu maloobchodnímu prostředí, které podporuje nákupní chování zákazníků. Jeho přístup je v souladu s potřebami moderního maloobchodu, který klade důraz na spokojenost zákazníků a růst prodeje, nikoli pouze na prevenci ztrát. Purchek® tak nově definuje prevenci krádeží tím, že ji přímo spojuje s pozitivními zkušenostmi zákazníků a zvyšováním prodejních výsledků.

Bezpečnost rozpočtu: Řešení Purchek® prokázalo nejen svou účinnost při snižování krádeží, ale také svou nákladovou efektivitu, jak dokládá analýza návratnosti investic (ROI), kterou provedl emeritní profesor Adrian Beck. Výzkum ukázal výrazný pokles ztrát při krádežích v průměru o 49 % v počtu a 47 % v hodnotě po první instalaci. U maloobchodního prodejce s ročním obratem přibližně 55 milionů dolarů a náklady na instalaci ve výši 40 000 dolarů byla diskontovaná doba návratnosti jen o něco delší než jeden rok. Tato čísla jasně ukazují, že Purchek® není pouhým nákladem, ale investicí s výraznou a rychlou návratností. Hrozba krádeží je naprosto reálná a významná, zejména pro maloobchodníky, v jejichž obchodech se nachází nákupní vozíky. Technologie zamykání koleček tento problém přímo řeší a poskytuje řešení, které nejenže omezuje krádeže, ale činí tak finančně smysluplným způsobem. Průzkum přesvědčivě ukazuje, že investice do technologie Purchek® se promítá do hmatatelných finančních zisků, což z ní činí velmi atraktivní nabídku pro maloobchodníky, kteří hledají účinný a finančně nenáročný způsob ochrany svého majetku.

Budoucnost bez obav

Krádeže v obchodech nezmizí přes noc, ale řešení jako Purchek® posouvají hranice v řešení tohoto problému s ohledem na lidi. Technologie uzamykacích koleček představuje více než jen bezpečnostní systém. Snaha o bezpečnost ve světě maloobchodu je společnou odpovědností a přijetí technologií, jako je Purchek®, představuje významný krok směrem k budoucnosti, kdy prevence krádeží v obchodech nemusí být na úkor osobní bezpečnosti zaměstnanců i zákazníků nebo etických kompromisů.

O společnosti Gatekeeper Systems

Rozmanitá paleta inteligentních vozíků od společnosti Gatekeeper Systems poskytuje řešení pro potřeby KAŽDÉHO maloobchodníka, minimalizuje ztráty zboží a snižuje náklady na majetek a pracovní sílu. Produkty společnosti Gatekeeper v oblasti prevence ztrát a zadržování vozíků využívají patentovanou technologii zamykání, která eliminuje krádeže v obchodech, ztráty vozíků a neinformovaná rozhodnutí. Řešení pro správu vozíků zvyšují bezpečnost, snižují náklady na pracovní sílu a zlepšují celkový obraz prodejny. Inteligentní řešení pro prevenci krádeží brání zlodějům a jejich vozíkům s nezaplaceným zbožím opustit prodejnu. Přizpůsobitelná technologie umožňuje prodejcům chránit celou prodejnu nebo pouze oddělení s vysokými ztrátami na základě jedinečného uspořádání prodejny. Řešení Business Intelligence poskytují větší přehled pro správu nákupních vozíku. Zvyšte efektivitu, optimalizujte velikost vozového parku a zdokonalte celý nákupní zážitek zákazníků pomocí analýzy na úrovni prodejny a podniku.